Πρόγραμμα Συντήρησης Εξοπλισμού Δικτύου. ΑΠΘ

Α' Εξάμηνο 97

ΑΠΟ: Δ. Δασκόπουλο
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
ΑΠΘ

Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η τακτική συντήρηση που θα γίνεται στον εξοπλισμό δικτύου κατά τη διάρκεια των επομένων δύο βδομάδων θα θέτει εκτός λειτουργίας για μισή ώρα τη σύνδεση των υπολογιστών σας με το δίκτυο του Πανεπιστημίου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το πρόγραμμα για κάθε κτίριο και αφορά πρωινές ώρες (10-12πμ).

 

Ημερομηνία	Χώρος	Κτίριο		Κτίρια που επηρεάζονται	Εξοπλισμός

12/5/97	
bld10cfl00	Πολυτεχνείο-Πτερ.Γ	Πολυτεχνείο-Πτερ.Γ	CHIPCOM Hub
bld11fl03	Πολυτεχνείο-Τοπογράφων	Πολυτεχνείο-Τοπογράφων	CHIPCOM Hub
bld11fl05	Πολυτεχνείο-Τοπογράφων	Πολυτεχνείο-Τοπογράφων	CHIPCOM Hub

13/5/97
bld22bsmnt	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	DEC Conc. - DECNIS Router
bld22afl00	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	CHIPCOM Hub
bld22afl02	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	CHIPCOM Hub
bld22afl04	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	CHIPCOM Hub

14/5/97	
bld22bfl00	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	CHIPCOM Hub
bld22bfl02	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	CHIPCOM Hub
bld22bfl04	ΦυσικοΜαθηματική	ΦυσικοΜαθηματική	CHIPCOM Hub

15/5/97	
bld14bsmnt	ΑΧΕΠΑ		DEC Concentrator
bld02flbsmnt	Φιλοσοφικής	Φιλοσοφική, Θεολογική, Χημικό	DEC Conc. - DECNIS Router

16/5/97
bld16absmnt	Ιατρικής	Ιατρική, Κτηνιατρική, Οδοντιατρική	DEC Conc. - DECNIS Router
bld16afl00	Ιατρικής	Ιατρική	CHIPCOM Hub
bld16afl02	Ιατρικής	Ιατρική	CHIPCOM Hub
bld16bfl02	Ιατρικής	Ιατρική	CHIPCOM Hub

19/5/97
bld04flbsmnt	ΝΟΕ	ΝΟΕ, Διοίκησης, Μετεωροσκοπίου, Αστεροσκοπίου, Κ. Βιβλιοθήκη, Υδραυλική	DEC Conc. - DECNIS Router
bld08fl00	Βιβλιοθήκης	Βιβλιοθήκη	CHIPCOM Hub
bld24fl00	Μετεωροσκοπίου	Μετεωροσκοπίου	CHIPCOM Hub

20/5/97	
bld09fl00	Πολυτεχνείο-Εδρών	Πολυτεχνείο-Εδρών, Πτέρυγες	CHIPCOM Hub
bld09fl03	Πολυτεχνείο-Εδρών	Πολυτεχνείο-Εδρών	CHIPCOM Hub
bld09fl08	Πολυτεχνείο-Εδρών	Πολυτεχνείο-Εδρών	CHIPCOM Hub

21/5/97
bld09bsmnt	Πολυτεχνείο-Εδρών	Πολυτεχνείο-Εδρών	DEC Conc. - DECNIS Router
bld10afl00	Πολυτεχνείο-Πτερ.Α	Πολυτεχνείο-Πτερ.Α	CHIPCOM Hub
bld10bbsmnt	Πολυτεχνείο-Πτερ.Β	Πολυτεχνείο-Πτερ.Β	CHIPCOM Hub

22/5/97
bld20fl01	Βιολογικού	Βιολογικού	CHIPCOM Hub
bld20fl04	Βιολογικού	Βιολογικού	CHIPCOM Hub
bld20fl08	Βιολογικού	Βιολογικού	CHIPCOM Hub

23/5/97
bld12fl00	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ, Πτέρυγες στο Π	DEC Conc. - DECNIS Router
bld12fl01	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	CHIPCOM Hub
bld12fl04	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	CHIPCOM Hub
bld12fl08	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	Πολυτεχνείο-Κτιρ.Δ	CHIPCOM Hub

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Δασκόπουλος
Για το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ