Ενισχυμένος μηχανισμός ασφαλείας στους λογαριασμούς χρηστών.

Από σήμερα στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου λειτουργεί ενισχυμένος μηχανισμός ασφαλείας.Οι λογαριασμοί χρηστών οι οποίοι χρησιμοποιούν προφανές password ( π.χ. λέξεις που περιέχονται σε λεξικό και/ή εύκολοι συνδυασμοί αυτών όπως anna, ferrari7 κλπ.) κλειδώνονται αυτόματα.

Τα παραπάνω μέτρα έχουν σκοπό να αυξήσουν την ασφάλεια των χρηστών και των υπηρεσιών το Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου , καθώς και να προστατέψουν το απόρητο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους.

Οι "κλειδωμένοι" χρήστες μπορούν να επισκέπτονται και να συμβουλεύονται το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου για την αλλαγή των passwords τους σε ασφαλεστερα.

Θεσσαλονίκη 8/4/1997
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου