Νέα υπηρεσία: Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Α.Π.Θ.

Yπηρεσία διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(majordomo-mailing lists)

Mια νέα υπηρεσία λειτουργεί ήδη στο κέντρο λειτουργίας δικτύου Α.Π.Θ. Πρόκειται για την υπηρεσία διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail lists) η οποία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του δικτύου του Α.Π.Θ. για επικοινωνία - ενημέρωση - συζήτηση γύρω από διάφορα θέματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η νέα υπηρεσία αποτελείται από λίστες με διάφορα θέματα (topics) στα οποία θα μπορεί να εγγράφεται συνδρομητής κάθε χρήστης του δικτύου δεδομένων Α.Π.Θ., ανάλογα με το ενδιαφέρον του. Κάθε λίστα παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ανάμεσα στα μέλη της.

Μπορείτε να στέλνετε προτάσεις και σχόλια για τη δημιουργία νέων λιστών (όπως οι λίστες που θα δημιουργηθούν ανά σχολή-τμήμα του Α.Π.Θ.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση lists@ccf.auth.gr

Επίσης για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος διαχείρισης λιστών μπορείτε να ενημερώνεστε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση majordomo@ccf.auth.gr με περιεχόμενο τη λέξη help