Νέος mail server: mailhost.ccf.auth.gr

Σας γνωστοποιούμε ότι: από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 1996 και ώρα 10 π.μ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου που απευθύνονται στις διευθύνσεις: username@olymp.ccf.auth.gr θα αποθηκεύονται στον mail server του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (mailhost.ccf.auth.gr).

Παρακαλούνται οι χρήστες που έχουν E-mail στον Όλυμπο και δεν έχουν φροντίσει ακόμα για την μεταφορά του λογαριασμού τους στο νέο mail server, να έρθουν σε επαφή με το Κέντρο για να τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Θεσσαλονίκη 27/11/96


Παναγιώτης Τζουνάκης
Υπεύθυνος του ΚΛΔ