Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου διοργανώνει σεμινάριογια την Πανεπιστημιακή κοινότητα

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (NOC) διοργανώνει σεμινάριο για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα που απευθύνεται κυρίως σε νέους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Το σεμινάριο θα καλύψει τα παρακάτω θέματα:

Το Δίκτυο Δεδομένων του Α.Π.Θ.
Η έκταση, η δομή και η λειτουργία του Δικτύου.
Υπολογιστές στο Δίκτυο Δεδομένων
Οι τύποι των υπολογιστών, οι τρόποι διασύνδεσής τους και τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Υπηρεσίες Δικτύου Δεδομένων & Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
Οι τομείς ευθύνης του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και η υποστήριξη χρηστών.
Επίδειξη και Παρουσίαση Βασικών Δικτυακών Υπηρεσιών
Επεξήγηση και οδηγίες χρήσης για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μεταφοράς αρχείων (ftp), telnet, usenet news, www.
Επίδειξη εγκατάστασης λογισμικού δικτύου
Οδηγίες εγκατάστασης δικτυακών υπηρεσιών (μέσω μπρίζας δικτύου και τηλεφώνου) σε προσωπικούς υπολογιστές (PC και Macintosh)
Τόπος (2 φορές) Χρόνος
Αίθουσα Α31, 1ος όρ., Φυσικομαθηματικής Σχολής 3μμ-5μμ 6/5/96
Αίθουσα (βάθος διαδρόμου), 2ος όρ., Πτέρυγα Αγρoνόμων Τοπογράφων 10πμ-12μμ 9/5/96

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου:

  • Στον αρ. τηλεφώνου 231 0 998417 ή στο fax 231 0 998492
  • Μέσω e-mail: noc-seminar@ccf.auth.gr