Αναβάθμιση της σύνδεσης του ΑΠΘ με το Internet στα 64Kbps μέσω FORTHNET και στα 19.2Kbps μέσω Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ. Απόκτηση Autonomous System για το ΑΠΘ.