Έλεγχος σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου απο Windows XP

Για να δοκιμάσετε εάν η σύνδεση σας λειτουργεί κανονικά επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start -> Εκτέλεση/Run, πληκτρολογήστε “cmd” και πατήστε ENTER. Εμφανίζεται μία μαύρη οθόνη. Εκεί πληκτρολογήστε την εντολή "ping www.auth.gr” .Εφόσον λαμβάνετε Απάντηση/Reply αυτό σημαίνει οτι έχετε συνδεθεί στο δίκτυο.

 
Με εικόνες