Ρύθμιση σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου με Windows XP

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start ->Πίνακας Ελέγχου/Control Panel-> Εργαλεία Διαχείρισης/Administrative tools-> Υπηρεσίες/Services.

Κάνετε διπλό κλικ στην υπηρεσία Αυτόματη Ρύθμιση Ενσύρματων Παραμέτρων / Wired AutoConfig.

Eπιλέξτε Εκκίνηση/Start και έπειτα αλλάξτε τον τύπο Εκκίνησης/Startup Type σε Αυτόματη/Automatic Config.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε ΟΚ.

Επιλέξτε Έναρξη/Start ->Πίνακας Ελέγχου/Control Panel->Συνδέσεις Δικτύου/Network Connection και κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Τοπική Σύνδεση/Local Area Connection-> Ιδιότητες/Properties.

Κάνετε δεξί κλικ στις Ιδιότητες/Properties και επιλέξτε Ιnternet Protocol TCP/IP και έπειτα μαρκάρετε την επιλογή Αυτόματη απόδοση IP/Obtain IP Automatically και πατήστε OK.

Κλικ στο Έλεγχος Ταυτότητας/Authentication και ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας ΙΕΕΕ 802.1x/ Enable ΙΕΕΕ 802.1x με την μέθοδο Προστατευμένο EAP (PEAP)/ Protected EAP (PEAP).

Στις Ρυθμίσεις/Protected EAP properties ,απενεργοποιείστε την επιλογή «Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή»/ “Validate server certificate” και επιλέξτε σαν μέθοδο ελέγχου ταυτότητας Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP-MSCHAP-v2)/ Secured Password (EAP-MSCHAP-v2).

Επιλέξτε Ρυθμίσεις παραμέτρων του EAP-MSCHAP-v2/ Configure του EAP-MSCHAP-v2 και απενεργοποιείστε την επιλογή "Αυτόματη χρήση του ονόματος" / "Automatically use my Windows”.

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Εφόσον έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας σύμφωνα με τα παραπάνω μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή σας με την κοινόχρηστη πρίζα δικτύου θα εμφανιστεί μήνυμα ζητώντας τα στοιχεία σύνδεσης.Σαν «Όνομα χρήστη» πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση e-mail (username@auth.gr). Συμπληρώστε τον «κωδικό πρόσβασης/ password» και αφήστε κενό τον «τομέα σύνδεσης»

 
Με εικόνες