Έλεγχος σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου απο Windows 7

Για να δοκιμάσετε, εάν η σύνδεση σας λειτουργεί κανονικά, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start -> Εκτέλεση/Run, πληκτρολογήστε “cmd” και πατήστε OK. Εμφανίζεται μία μαύρη οθόνη. Εκεί πληκτρολογήστε την εντολή “ping www.auth.gr” και πατήστε ENTER.Εφόσον λαμβάνετε Απάντηση/Reply, αυτό σημαίνει οτι έχετε συνδεθεί στο δίκτυο.
 

 
Με εικόνες