Ρύθμιση σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου με Windows 7

(Πολλές από τις παρακάτω ρυθμίσεις είναι προεπιλεγμένες (default) σε Win 7)

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start ->Πίνακας Ελέγχου/Control Panel -> Σύστημα και Ασφάλεια/System and Security -> Εργαλεία Διαχείρισης/Administrative tools.


 

Στο παράθυρο, που θα εμφανιστεί, επιλέξτε Υπηρεσίες/Services.

Κάνετε δεξί κλικ στην υπηρεσία Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματων Παραμέτρων/Wired AutoConfig και επιλέξτε Εκκίνηση/Start.

Κάνετε δεξί κλικ στην υπηρεσία  Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματων Παραμέτρων/Wired AutoConfig  και επιλέγετε Ιδιότητες/ Properties. Στο νέο παράθυρο, στην καρτέλα Γενικά/General αλλάξτε τον «Τύπο εκκίνησης»/"Startup type" σε Αυτόματα/Automatic και επιλέξτε ΟΚ.

Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου/Control Panel -> Δίκτυο και Internet/Network and Internet -> Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης/Network and Sharing Center -> Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

Κάνετε δεξί κλικ στo εικονίδιο Τοπική Σύνδεση/ Local Area connection και επιλέξτε Ιδιότητες/ Properties. Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection, σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου.

Στο παράθυρο, που θα εμφανιστεί, επιλέξτε την καρτέλα Έλεγχος Ταυτότητας/ Authentication  και επιλέξτε «Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας ΙΕΕΕ 802.1x» /"Enable ΙΕΕΕ 802.1x authentication" με την μέθοδο Microsoft: Προστατευμένο EAP (PEAP)/Microsoft: Protected EAP (PEAP). Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις/Settings.

Στις Ρυθμίσεις/Settings του PEAP απενεργοποιείστε την επιλογή «Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή»/“Validate server certificate” και επιλέξτε σαν μέθοδο ελέγχου ταυτότητας Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP- MSCHAP-v2)/Secured Password (EAP-MSCHAP-v2).

Επιλέξτε Παράμετροι του EAP MSCHAPv2 / Configure EAP MSCHAPv2 και απενεργοποιείστε την επιλογή «Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης και του κωδικού…»/ “Automatically use my Windows…”.

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Χρήση Σύνδεσης

 Εφόσον έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα 1-10, μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή σας με την κοινόχρηστη πρίζα δικτύου, θα εμφανιστεί μήνυμα ζητώντας τα στοιχεία σύνδεσης.Σαν «Όνομα χρήστη»/"Username" πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση e-mail (username@domain.auth.gr) και στη συνέχεια συμπληρώστε τον «κωδικό πρόσβασης»/ "password".

 
Με εικόνες