Ρύθμιση σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου με MacOSX

Από το μενού της Apple επιλέγουμε το System Preferences και στη συνέχεια Network.

Από τη λίστα αριστερά με τις διαθέσιμες συνδέσεις διαλέγουμε την σύνδεση Ethernet και έπειτα Advanced.

Στη καρτέλα 802.1Χ υπάρχει το σύμβολο "+" κάτω αριστερά το οποίο το πατάμε και επιλέγουμε Add User Profile.

Γράφουμε ένα τυχαίο όνομα για το profile και έπειτα συμπληρώνουμε το User Name και το Password του λογαριασμού χρήστη που έχουμε στο auth. Στο Authentication κάνουμε click στο PEAP και τέλος πατάμε OK.

Στην αρχική εικόνα της σύνδεσης Ethernet πατάμε Apply και στη συνέχεια Connect.
 

 
Με εικόνες