Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows XP

Αρχικά ελέγξτε το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά).

Εάν δείχνει ότι «Έγινε σύνδεση» / "Connected" τότε ελέγξτε ξανά το παράθυρο στο οποίο είχατε οδηγηθεί μέσω των οδηγιών στον Έλεγχο Σύνδεσης και ελέγξτε το μήνυμα που λαμβάνετε ως απάντηση.

  1. Αν το μήνυμα που παρουσιάζεται είναι «Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης» /"Request timed out", τότε πληκτρολογήστε στο ίδιο παράθυρο την εντολή "Ipconfig /all" για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του TCP/IP πρωτοκόλλου. Αντιπαραβάλλετέ τις με τις αντίστοιχες που σας έχουν δοθεί από το ΚHΔ.
  2. Αν δείτε πως υπάρχει κάποιο λάθος, τότε ακολουθήστε τα βήματα στη Ρύθμιση σύνδεσης για να πάτε στην αντίστοιχη οθόνη που εισαγάγατε το λάθος και διορθώστε το.

Εάν το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά) δείχνει ότι «Αποσυνδέθηκε το καλώδιο δικτύου» / “Disconnected”, τότε δοκιμάστε αρχικά να συνδεθείτε με άλλο καλώδιο.

Αν το πρόβλημα παραμένει, τότε τοποθετήστε κάποιον άλλον υπολογιστή (που ξέρετε πως συνδέεται κανονικά) στην ίδια πρίζα ή δοκιμάστε τον υπολογιστή σας σε γειτονική πρίζα που λειτουργεί.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παρουσιάζεται αποκλειστικά στην πρίζα σας επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών , έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον κωδικό του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγεγραμμένους τους ελέγχους που πραγματοποιήσατε.

 
Με εικόνες