Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης σε εικονική μηχανή με λειτουργικό WindowsΜέσα από τον Server Manager επιλέγουμε Local Server.Στην σελίδα του Local Server ελέγχουμε αν το Remote Desktop είναι ενεργοποιημένο (Enabled), διαφορετικά επιλέγουμε την επιλογή Disabled προκειμένου να ενεργοποιηθεί.Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται ενεργοποιούμε την επιλογή Allow remote connections to this computer και επιλέγουμε το checkbox Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication.

 
Με εικόνες