Ρύθμιση δικτύου εικονικής μηχανής σε WindowsΑλλάζουμε την ρύθμιση του TCP\IPv4 του προσαρμογέα δικτύου της τοπικής σύνδεσης σύμφωνα με τα παρακάτω και την διεύθυνση IP που μας έχει δοθεί.
 

INTERNET PROTOCOL VERSION 4 PROPERTIES
IP address 155.207.200.XXX
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 155.207.200.100
Preferred DNS server 155.207.0.31
Alternate DNS server 155.207.0.32

 
Με εικόνες