Εγκατάσταση ANSYS Electromagnetics (HFSS)

Κάνουμε λήψη και εκτελούμε το πρόγραμμα ανάλογα με το λειτουργiκό σύστημα που διαθέτουμε:

Windows 64 bit: ANSYS Electronics 2021 R1
Linux 64 bit: ANSYS Electronics 2021 R1

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Install Electromagnetics Suite

Επιλέγουμε Next > για να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης επιλέγοντας Yes

Στα επόμενα παράθυρα επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και θέση για τον φάκελο προσωρινών αρχείων

Στη συνέχεια επιλέγουμε που θα βλέπουν οι χρήστες τις βιβλιοθήκες και στην περίπτωση που έχουμε ήδη εγκατεσημένο το ANSYS αν επιθυμούμε την σύνδεση των προϊόντων.

Στο παράθυρο που ζητούνται οι πληροφορίες για την αδειοδότηση του προγράμματος επιλέγουμε I want to specify a license server και στη συνέχεια ορίζουμε τα παρακάτω

Server 1: ansys.it.auth.gr
Specify server TCP/IP port number (advanced): 1055

Στο παράθυρο που μας ενημερώνει για τον server που ορίσαμε επιλέγουμε ΟΚ

Προχωράμε την εγκατάσταση στα επόμενα παράθυρα επιλέγοντας Next > και Finish.

 
Με εικόνες