Εγκατάσταση ANSYS Electromagnetics (HFSS)

 

Το port του license server του ANSYS Electromagnetics άλλαξε στις 29 Ιουνίου 2015.
Αν είχατε εγκατεστημένα τα HFSS, Maxwell, Simplorer, Designer και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εκτέλεση τους μετά την παραπάνω ημερομηνία
- ανοίξτε το αρχείο C:\Program Files\ansysEM\admin\redirect.lic
- στην γραμμή "SERVER TRACKER01.IT.AUTH.GR ANY 1056" αντικαταστήστε το 1056 με 1055

Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι για την έκδοση 16.1 αλλά είναι όμοιες και για τις μεταγενέστερες εκδόσεις.

Κάνουμε λήψη και εκτελούμε το πρόγραμμα ανάλογα με το λειτουργiκό σύστημα που διαθέτουμε:

Windows 64 bit: ANSYS Electronics 2020R1
Linux 64 bit: ANSYS Electronics 2020R1
Windows 32 bit: ANSYS Electromagnetics Suite 15 αρχείο zip

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Install Electromagnetics Suite

Επιλέγουμε Next > για να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης επιλέγοντας Yes

Στα επόμενα παράθυρα επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και θέση για τον φάκελο προσωρινών αρχείων

Στη συνέχεια επιλέγουμε που θα βλέπουν οι χρήστες τις βιβλιοθήκες και στην περίπτωση που έχουμε ήδη εγκατεσημένο το ANSYS αν επιθυμούμε την σύνδεση των προϊόντων.

Στο παράθυρο που ζητούνται οι πληροφορίες για την αδειοδότηση του προγράμματος επιλέγουμε I want to specify a license server και στη συνέχεια ορίζουμε τα παρακάτω

Server 1: tracker01.it.auth.gr
Specify server TCP/IP port number (advanced): 1055

Προχωράμε την εγκατάσταση στα επόμενα παράθυρα επιλέγοντας OK, Next >, Next > και Finish.

 
Με εικόνες