Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows

Αρχικά ελέγξτε το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά).

Εάν δείχνει «Πρόσβαση στο Internet» / "Internet access" τότε δοκιμάστε να κάνετε Ping ακολουθώντας τις Οδηγίες που περιγράφονται στον Έλεγχο Σύνδεσης και ελέγξτε το μήνυμα που λαμβάνετε ως απάντηση:

  1. Αν το μήνυμα που παρουσιάζεται είναι «Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης» /"Request timed out", τότε πληκτρολογήστε στο ίδιο παράθυρο την εντολή "ipconfig /all" για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του TCP/IP πρωτοκόλλου. Αντιπαραβάλετέ τις με τις αντίστοιχες Ρυθμίσεις που σας είχαν δοθεί από το ΚΗΔ (δείτε εδώ τις Γρήγορες Ρυθμίσεις).
  2. Αν δείτε πως υπάρχει κάποιο λάθος, τότε ακολουθήστε τα βήματα ανάλογα με το λειτουργικό σας από τη Ρύθμιση σύνδεσης δεξιά για να πάτε στην αντίστοιχη οθόνη που εισαγάγατε το λάθος και διορθώστε το.

 

Εάν το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά) δείχνει ότι «Δεν συνδέθηκε» / “Not Connected”, τότε δοκιμάστε αρχικά να συνδεθείτε με άλλο καλώδιο.

 

Αν το πρόβλημα παραμένει, τότε τοποθετήστε κάποιον άλλον υπολογιστή (που ξέρετε πως συνδέεται κανονικά) στην ίδια πρίζα ή δοκιμάστε τον υπολογιστή σας σε γειτονική πρίζα που λειτουργεί. Στην περίπτωση που το πρόβλημα παρουσιάζεται αποκλειστικά στην πρίζα σας επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών, έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον κωδικό του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγεγραμμένους τους ελέγχους που πραγματοποιήσατε.

 
Με εικόνες