Έλεγχος σύνδεσης σε πρίζα δικτύου από Windows 8

Ανοίξτε το πλαϊνό δεξί μενού και στο πεδίο «Αναζήτηση»/"Search" πληκτρολογήστε "cmd"

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε την εντολή "ping www.auth.gr". Στη συνέχεια, πατήστε Enter

Αν λάβετε απάντηση από την διεύθυνση που πληκτρολογήσατε παραπάνω, τότε έχετε συνδεθεί επιτυχώς. Αν όχι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων

 

 
Με εικόνες