Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε Windows 7

Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο Windows 7, για Windows 8 , 8.1 και 10 δείτε τις αντίστοιχες οδηγίες

Κατεβάζουμε και εκτελούμε το αρχείο Αυτόματη ρύθμιση σύνδεσης

Σε περίπτωση σφάλματος ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

Ρύθμιση σύνδεσης

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου στη γραμμή εργασιών και επιλέγουμε Άνοιγμα Κέντρου Δικτύου και Κοινής Χρήσης/ Open Network and Sharing Center.

 

 Επιλέγουμε Ρύθμιση Νέας Σύνδεσης Δικτύου/ Set up a new connection or network -> Σύνδεση σε χώρο Εργασίας/ Connect to a workplace κι επιλέγουμε Επόμενο/ Next.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Χρήση της σύνδεσής μου στο Internet/ Use my Internet connection (VPN).

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται, γράφουμε στο πεδίο Διεύθυνση Internet/ Internet Address: vpn.auth.gr, επιλέγουμε  Όχι σύνδεση τώρα/ Don't connect now κι έπειτα Επόμενο/ Next.

Στα πεδία Όνομα Χρήστη/ Username και Κωδικός Πρόσβασης/ Password εισάγουμε το πανεπιστημιακό μας e-mail και τον κωδικό πρόσβασης αντίστοιχα. Επιλέγουμε Αποθήκευση των κωδικό πρόσβασης/ Remember this password και τέλος Δημιουργία/ Create.

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Κλείσιμο/ Close.

 Από το κεντρικό παράθυρο, επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων Προσαρμογέα/ Change adapter settings.

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του VPN που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε Ιδιότητες/ Properties.

Στο εικονίδιο που εμφανίζεται επιλέγουμε Ασφάλεια/ Security και τις παρακάτω επιλογές:

Τύπος VPN IKEv2
Κρυπτογράφηση δεδομένων Απαιτείται Κρυπτογράφηση(Αποσύνδεση αν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση)
Πιστοποίηση Μicrosoft: Protected EAP (PEAP) (encryption enabled)

κι επιλέγουμε Ιδιότητες/ Properties.

Στο νέο παράθυρο αποεπιλέγουμε τη Σύνδεση στο διακομιστή/ Connect to these servers και στις Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας/ Trusted Root Certification Authorities επιλέγουμε Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011. Τέλος, πατάμε ΟΚ

Απο τις επιλογές των δικτύων, επιλέγουμε τη σύνδεση στο VPN που δημιουργήσουμε και έπειτα Σύνδεση/ Connect.

 

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται, αν δεν υπάρχει ήδη, πληκτρολογούμε το email του ιδρυματικού μας λογαριασμού στο πεδίο Όνομα Χρήστη/ Username και τον κωδικό πρόσβασης κι επιλέγουμε Σύνδεση/ Connect.

 

Απο τις συνδέσεις δικτύου, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν είμαστε συνδεδεμένοι.

Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας

Από τις συνδέσεις δικτύου, κάνουμε δεξί κλικ στην σύνδεση του VPN που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε Δημιουργία Συντόμευσης/ Create Shortcut.

Στην επιφάνεια εργασίας, την επόμενη φορά που θέλουμε να συνδεθούμε κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του VPN κι επιλέγουμε Σύνδεση/ Connect.

 
Με εικόνες