Έλεγχος σύνδεσης σε πρίζα δικτύου από Win7

Ακολουθήστε τη διαδρομή Έναρξη / Start-> Εκτέλεση / Run και πληκτρολογήστε "cmd".

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε την εντολή "ping www.auth.gr". Στη συνέχεια, πατήστε Enter

Αν λάβετε απάντηση από την διεύθυνση που πληκτρολογήσατε παραπάνω, τότε έχετε συνδεθεί επιτυχώς. Αν όχι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων

 

 
Με εικόνες