Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με Windows Vista

Πριν προχωρήσετε, αποδεχείτε την Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας http://www.it.auth.gr/HaricaWindows

Επιλέγουμε διαδοχικά Έναρξη/Start Menu->Πίνακας ελέγχου/Control Panel-> Δίκτυο και Internet.

 

Επιλέγουμε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης/Network and Sharing Center. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Διαχείριση ασύρματων συνδέσεων/Manage wireless networks.

 

Πατάμε «Προσθήκη»/"Add".

Επιλέγουμε Μη αυτόματη δημιουργία προφίλ δικτύου/Manually create a network profile.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο «Όνομα δικτύου»/"Network Name", δίνουμε το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID), όπως ανιχνεύεται από τον υπολογιστή μας στα “Διαθέσιμα Ασύρματα Δίκτυα”. Οι περιπτώσεις είναι δύο:

  1.  το SSID που προτείνουν οι διαχειριστές της ασύρματης υποδομής του τμήματός μας, π.χ. "bio.auth.gr"
  2.  το SSID "eduroam" που είναι προτεινόμενο για χρήση εντός και εκτός ΑΠΘ και διευκολύνει τους μετακινούμενους χρήστες

Επιλέγουμε ως «Τύπο ασφάλειας»/"Security type" το WPA2-Enterprise και ως «Είδος κρυπτογράφησης»/"Encryption type" το AES. Από τις επιλογές επιλέγουμε μόνο την «Έναρξη της σύνδεσης αυτόματα»/"Start this connection automatically". Πατάμε Επόμενο/Next.

 

Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης/Change connection settings.

Στην καρτέλα "Σύνδεση/Connection", ενεργοποιούμε την πρώτη επιλογή και απενεργοποιούμε τις υπόλοιπες.

Στην καρτέλα "Ασφάλεια/Security" επιλέγουμε Microsoft: Protected EAP (PEAP) στο πεδίο «Επιλογή μεθόδου για έλεγχο ταυτότητας δικτύου»/"Choose a network authentication method" και κάνουμε κλικ στις Ρυθμίσεις/Settings.

 

Ενεργοποιούμε την επιλογή «Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή»/“Validate server certificate”. Ενεργοποιούμε επίσης, την επιλογή «Σύνδεση σε αυτούς τους διακομιστές»/“Connect to these servers” και εισάγουμε στο πεδίο το όνομα "radius.auth.gr".
Από τις «Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας»/“Trusted Root Certification Authorities” επιλέγουμε μόνο την Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011.
Ενεργοποιούμε την επιλογή «Να μην γίνεται ερώτηση για την εξουσιοδότηση νέων διακομιστών ή αξιόπιστων αρχών έκδοσης».
Επιλέγουμε ως Μέθοδο ελέγχου ταυτότητας/Authentication Method την Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP-MSCHAP v2)/Secured Password (EAP-MSCHAP v2), και πατάμε Παράμετροι/Configure.

 

Απενεργοποιούμε την επιλογή «Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης του κωδικού μου πρόσβασης στα Windows»/“Automatically use my Windows name and password” στο παράθυρο που ανοίγει.

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης δεξιά για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Κάνετε κλικ επάνω στο μήνυμα και στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο «Όνομα χρήστη»/"Username" συμπληρώνετε την πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας (π.χ.username@auth.gr, username@lit.auth.gr).Στο πεδίο «Κωδικός πρόσβασης»/"Password" πληκτρολογείτε τον κωδικό του λογαριασμού σας και αφήνετε κενό το πεδίο «Τομέας σύνδεσης»/"Domain".  Πατήστε ΟΚ.

Κάτω δεξιά στην οθόνη θα εμφανιστεί εικονίδιο, το οποίο σας ενημερώνει ότι έχετε συνδεθεί επιτυχώς.

Κάθε φορά που θα θέλουμε να συνδεθούμε στη συγκεκριμένη ασύρματη υποδομή για την οποία κάναμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, το δίκτυο θα βρίσκεται ως επιλογή στα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Αρκεί να το επιλέξουμε και να κάνουμε διπλό κλικ, ή να πατήσουμε Σύνδεση/Connect.

Σαν «Όνομα χρήστη»/"Username" πληκτρολογούμε την πλήρη διεύθυνση e-mail (π.χ.username@auth.gr, username@lit.auth.gr). Συμπληρώνουμε τον «Κωδικό πρόσβασης»/"Password" και αφήνουμε κενό τον «Τομέα σύνδεσης»/"Domain".

 
Με εικόνες