Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού με Safari(MacOSX)

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν την έκδοση πιστοποιητικού Class B. Για να αποκτήσουμε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A (πιστοποιητικό σε ακαδημαϊκή ταυτότητα ή usb token) θα πρέπει να απενθυνθούμε στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.

Αρχικά, συνδεόμαστε την ιστοσελίδα https://app.harica.gr/search.php και κάνουμε αναζήτηση με βάση το ιδρυματικό email μας ώστε να ελέγξουμε αν διαθέτουμε ενεργό προσωπικό πιστοποιητικό.

Δεν μπορούμε να εκδόσουμε νέο πιστοποιητικό αν υπάρχει ενεργό και απομένουν πάνω από 15 ημέρες για τη λήξη του. Αν θέλουμε να εκδόσουμε νέο επειδή το έχουμε χάσει (π.χ. κάναμε format στον υπολογιστή μας) θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ανάκλησή του και στη συνέχεια να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα έκδοσης νέου. Aν βρίσκεται εγκατεστημένο σε άλλον υπολογιστή μας όπου έχουμε πρόσβαση μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για τη μεταφορά του σε άλλον υπολογιστή αντί να κάνουμε ανάκλησή του και αίτηση για νέο.

Eπισκεπτόμαστε με Safari την ιστοσελίδα https://app.harica.gr/issue_user  και πληκτρολογούμε το email του ιδρυματικού μας λογαριασμού. Πατάμε Επόμενο/Next.

Επιλέγουμε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πατάμε Επιβεβαίωση/Confirm.

Αυτόματα θα μεταφερθούμε σε νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη/ username και τον κωδικό/ password του ιδρυματικού μας λογαριασμού για να προχωρήσουμε.

Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε σε νέα σελίδα όπου για την προστασία του πιστοποιητικού μας θα μας ζητηθεί να δημιουργήσουμε ένα νέο κωδικό (τουλάχιστον 8 χαρακτήρων) τον οποίο θα πληκτρολογούμε κάθε φορά που θα θέλουμε να κάνουμε χρήση του αρχείου του πιστοποιητικού. Μόλις πληκτρολογήσουμε τον κωδικό, επιβεβαιώνοντας τον ακόμη μία φορά, πατάμε Αποθήκευση κλειδιού.

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το είδος πιστοποιητικού class Β που θα αιτηθούμε. Η επιλογή μπορεί να γίνει μεταξύ πιστοποιητικών “S/MIME” και πιστοποιητικών “S/MIME + eSignature” (προεπιλογή) και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Αιτούμαι.

  • Η επιλογή “S/MIME” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μη-εγκεκριμένου (non-Qualified) πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες Client Authentication, Email Protection και Document Signing (χωρίς τη νομική ισχύ που περιγράφεται στο Άρθρο 25 του eIDAS), με βασικότερη χρήση την υπογραφή/κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

  • Η επιλογή “S/MIME + eSignature” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού (Qualified), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες υπηρεσίες με το S/MIME, αλλά επιπλέον παράγει προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γνωστό και ως eIDAS.
    Προσοχή! Σε αυτή την επιλογή η μεταφόρτωση επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας είναι υποχρεωτική για την αίτηση του πιστοποιητικού.