Μεταφορά λογαριασμού και αρχείων από Win XP σε Win 7

Για να είναι επιτυχής η μεταφορά και των ρυθμίσεων εκτός από τα αρχεία, θα πρέπει η γλώσσα των Win XP να είναι ίδια με αυτή των Win 7. Σε διαφορετική περίπτωση μεταφέρονται μόνο τα αρχεία.

Συνδεόμαστε στον υπολογιστή, από όπου θέλουμε να μεταφέρουμε λογαριασμούς και αρχεία, με δικαιώματα διαχειριστή. Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το εργαλείο Windows Easy Transfer από την ιστοσελίδα http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/windows-easy-transfer ανάλογα με το λειτουργικό μας.

Ανοίγουμε το εργάλειο Windows Easy Transfer και πατάμε επόμενο/ next. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε An external hard disk or USB flash drive προκειμένου να αποθηκέυσουμε τα αρχεία μας σε ένα εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε This is my old computer.

Επιλέγουμε του λογαριασμούς που θέλουμε να μεταφερθούν. Πατάμε Customize αν θέλουμε να επιλέξουμε μόνο συγκεκριμένα στοιχεία ή φακέλους και έπειτα Next.

 

Πληκτρολογούμε έναν προσωπικο κωδικό, ο οποίος προστατεύει τα αρχεία μας και θα πρέπει να θυμόμαστε. Έπειτα πατάμε Next και επιλέγουμε που θέλουμε να αποθηκευτούν τα αρχεία μας.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατάμε ΟΚ.

Συνδεόμαστε στον υπολογιστή, στον οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε τα αρχεία μας, με δικαιώματα διαχειριστή. Ανοίγουμε το εργαλείο Windows Easy Transfer.

Στο παράθυρο "Which computer are you using now?" επιλέγουμε This is my new computer και στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Yes.

Επιλέγουμε το αρχείο που περιέρχει τα αρχεία μας από το εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και έπειτα εισάγουμε τον κωδικό που είχαμε εισάγει προηγουμένος και πατάμε Next.

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε ποιά αρχεία μας θέλουμε να μεταφερθούν στο νέο υπολογιστή.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς, πατάμε Close.

 
Με εικόνες