Γενικές ψηφιακές λειτουργίες


Οι οδηγίες που ακολουθούν ΔΕΝ αφορούν IP τηλεφωνικές συσκευές. Εάν έχετε IP συσκευή παρακαλούμε συμβουλευτείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο.

Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών

Ορισμένες από τις δυνατότητες που ακολουθούν απαιτούν τη χρήση του πλήκτρου ειδικών λειτουργιών. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που διαθέτετε, το πλήκτρο αυτό συνήθως αναφέρεται σαν "FLASH", "Recall" ή "R". Στις παρούσες οδηγίες θα αναφερόμαστε σε αυτό σαν FLASH.

Call Forwarding - Προώθηση κλήσεων


Έχετε τη δυνατότητα να ανακατευθύνετε όλες τις κλήσεις σας σε ένα εσωτερικό ή ένα εξωτερικό νούμερο της επιλογής σας. Η προώθηση μπορεί να γίνει είτε από την τηλεφωνική σας συσκευή είτε από τη διαδικτυακή υπηρεσία προώθησης τηλεφωνικών κλήσεων. Οι δυνατοί προορισμοί προώθησης κλήσεων εξαρτώνται από τα δικαιώματα της τηλεφωνικής σύνδεσης.

Σημειώνεται ότι εάν έχετε ήδη ενεργοποιημένη προώθηση από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να ακυρωθεί και μετά να γίνει χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. Αντίστοιχα, εάν έχετε ενεργοποιημένη προώθηση μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, πρέπει πρώτα να ακυρωθεί από την ίδια υπηρεσία και μετά μπορεί να γίνει χρήση της προώθησης από τη συσκευή σας.

Προώθηση από την τηλεφωνική σας συσκευή

Απευθείας προώθηση

1. Σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε *5. Ακούτε τόνο επιλογής. 
2. Πληκτρολογήστε το νούμερο όπου θα προωθηθούν οι κλήσεις:

 • 9xxxx (εσωτερικό)
 • 0-23xxxxxxxx (εξωτερικό)
 • 97000 ή 92210 (ο τηλεφωνητής σας στο κεντρικό campus ή στο campus της Θέρμης αντίστοιχα),
 • 24 9xxxx (συσκευή χρήστη συνδεδεμένη στον SIP server του ΑΠΘ)

    Ακούτε τόνο επιβεβαίωσης.

3. Κατεβάστε το ακουστικό. 

Προώθηση μετά από 3 χτυπήματα - Busy/DA (Do not Answer)

Η δυνατότητα αυτή αφορά τηλεφωνικές συσκευές που βρίσκονται στο κεντρικό campus.

Η προώθηση της κλήσης θα γίνει στο 4ο χτύπημα, εφόσον δεν απαντήσετε ή η γραμμή σας είναι κατειλημμένη.

1. Σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε *2. Ακούτε τόνο επιλογής.
2. Πληκτρολογήστε το νούμερο όπου θα προωθηθούν οι κλήσεις:

 • 9xxxx (εσωτερικό)
 • 0-23xxxxxxxx (εξωτερικό)
 • 97000 ή 92210 (ο τηλεφωνητής σας στο κεντρικό campus ή στο campus της Θέρμης αντίστοιχα),
 • 24 9xxxx (συσκευή χρήστη συνδεδεμένη στον SIP server του ΑΠΘ)

    Ακούτε τόνο επιβεβαίωσης.

3. Κατεβάστε το ακουστικό.

Ακύρωση προώθησης

Για να ακυρώσετε την προώθηση, σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε #5.

Προώθηση εάν δεν έχετε πρόσβαση στη τηλεφωνική σας συσκευή

Στην περίπτωση που είστε εκτός γραφείου και δεν έχετε φυσική πρόσβαση στη τηλεφωνική σας συσκευή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή υπηρεσία προώθησης τηλεφωνικών κλήσεων.

Call Pickup - Απάντηση κλήσης άλλου εσωτερικού

Σας επιτρέπει να απαντήσετε μία κλήση ενός άλλου εσωτερικού της ομάδας από τη δική σας συσκευή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο αν εσείς και ο καλούμενος έχετε τοποθετηθεί στην ίδια ομάδα από το διαχειριστή του συστήματος.

1. Πληκτρολογήστε #1.
             - Συνδέεστε με την κλήση που κουδουνίζει στην άλλη συσκευή.

Conference - Συνδιάσκεψη

Σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα τρίτο μέλος στην κλήση, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκαταστήσετε τριμερή επικοινωνία. Σημειώνεται ότι αν έχετε ταυτόχρονα μία ενεργή κλήση και μία κλήση σε αναμονή, πρέπει να τερματίσετε τη μία πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό αυτό.

1. Πατήστε το FLASH
               - Aκούτε τόνο επιλογής.
               - Η παρούσα  κλήση μπαίνει σε αναμονή. 
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του μέλους που θέλετε να προσθέσετε. 
Στο σημείο αυτό μπορείτε να συνομιλήσετε μόνο με τον τρίτο συνδρομητή. Αν δεν απαντά ή είναι απασχολημένος πατήστε FLASH δύο φορές για να επανέλθετε στην αρχική κλήση. 
3. Πατήστε FLASH
              - Όλα τα μέλη είναι τώρα συνδεδεμένα.

Hold - Κλήση σε αναμονή
 • Για να βάλετε μία κλήση στην αναμονή, πατήστε FLASH
 • Για να επιστρέψετε σε μία κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε FLASH ξανά.
 • Για να βάλετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και να κάνετε μία δεύτερη κλήση:
           - Πατήστε FLASH κι η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.
           - Πληκτρολογήστε τον αριθμό της δεύτερης κλήσης.
 • Για να ολοκληρώσετε τη δεύτερη κλήση και να επιστρέψετε στην πρώτη 1:
           - Κατεβάστε το ακουστικό κι ακούτε τον τριπλό κουδουνισμό
             προτεραιότητας.
           - Σηκώστε το ακουστικό.
Last Number Dialed - Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Για να γίνει αυτόματη επανάκληση του τελευταίο αριθμού που έχετε πληκτρολογήσει, σηκώνετε το ακουστκό και πληκτρολογείτε #9.

Send All Calls - Αποστολή όλων των κλήσεων

Για να στείλετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις κατευθείαν στο σημείο κάλυψης που έχει προγραμματιστεί από το διαχειριστή του συστήματος, σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε *8. Μετά τον τόνο επιβεβαίωσης, κατεβάζετε το ακουστικό.

Το σημείο κάλυψης μπορεί να είναι μία ή και παραπάνω τηλεφωνική σύνδεση, το Voice Mail, συνδυασμός αυτών κ.α.

Για να ακυρώσετε την εκτροπή στο σημείο κάλυψης, σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε #8

Transfer - Μεταβίβαση κλήσης

Για να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση σας σε ένα άλλο εσωτερικό ή εξωτερικό νούμερο:
1. Πατάτε FLASH και η τρέχουσα κλήση μπαίνει σε αναμονή.
2. Πληκτρολογείτε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε την κλήση. Εάν θέλετε παραμένετε στη γραμμή για να ανακοινώσετε την κλήση.
    Σημείωση: Αν ο αριθμός είναι απασχολημένος ή δεν απαντά επιστρέψτε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή πατώντας FLASH δύο φορές.
3.Κατεβάστε το ακουστικό κι η μεταφορά της κλήσης έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Μόνο κλήσεις που προέρχονται από εσωτερικό νούμερο μπορούν να μεταφερθούν σε ένα εξωτερικό νούμερο. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε κλήσεις από εξωτερικό σε εξωτερικό νούμερο.

Automatic Callback - Αυτόματη Επανάκληση

Σας στέλνει ένα χαρακτηριστικό τριπλό κουδουνισμό ειδοποιώντας σας ότι είναι διαθέσιμο ένα εσωτερικό το οποίο προηγουμένως ήταν απασχολημένο ή δεν απαντούσε. Χρησιμοποιείται για να αποφύγετε τη συνεχή επανάκληση όταν επιθυμείτε να μιλήσετε με κάποιον που συνήθως είναι απασχολημένος στο τηλέφωνο ή λείπει συχνά από το γραφείο του.
Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερικά και όχι για εξωτερικά νούμερα.

1. Μόλις ακούσετε το σήμα κατειλημμένου, πατήστε FLASH πριν κατεβάσετε το ακουστικό. Ακούτε τόνο επιλογής.
2. Πληκτρολογήστε *7. Ακούτε τόνο επιβεβαίωσης.
3. Κατεβάστε το ακουστικό 
4. Θα λάβετε έναν τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας όταν το εσωτερικό που προσπαθείτε να καλέσετε είναι πλέον διαθέσιμο.
5. Σηκώστε το ακουστικό σας όταν ακούσετε τον κουδουνισμό προτεραιότητας.
6. Μια κλήση γίνεται αυτόματα προς το εσωτερικό, το οποίο λαμβάνει έναν κανονικό κουδουνισμό.

Για να ακυρώσετε την αυτόματη επανάκληση, σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε #7

Σημείωση: Μία μόνο κλήση αυτόματης επανάκλησης μπορεί να γίνεται κάθε φορά. Η αυτόματη επανάκληση θα ακυρωθεί μετά από 30 λεπτά αν η κλήση δεν απαντηθεί.

 
Με εικόνες