Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

Από 29 Ιανουαρίου 2015 ο license server του Image-Pro Plus έχει αλλάξει.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Image-Pro Plus που είχατε εγκατεστημένο πριν από την 29η Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Τοποθετούμε το CD. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα η εγκατάσταση εκτελούμε το Start.exe

Στο αρχικό παράθυρο επιλέγουμε Install Network Support

Προχωράμε με Next> και στο παράθυρο Installation Type επιλέγουμε Client

Στο παράθυρο Select Target Installation επιλέγουμε Image-Pro Plus

Στο παράθυρο στο οποίο ζητάει το DNS name ή την IP address του license server δίνουμε:
tracker03.it.auth.gr

 
Με εικόνες