Εγκατάσταση MATLABΓια την εγκατάσταση του προγράμματος χρειάζεται ο κωδικός εγκατάστασης (File Installation Key) που πήραμε κάνοντας την αίτηση.

Κατεβάζουμε το license file (το αρχείο license.txt που βρίσκεται στα δεξιά) και το αποθηκεύουμε προσωρινά στον υπολογιστή μας, για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας (δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και "Αποθήκευση Προορισμού Ως...").

Ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης για την έκδοση R2020b

Ξεκινάμε την εγκατάσταση εκτελώντας το setup.exe.

Στο πρώτο παράθυρο επιλέγουμε Advanced Options -> I have a File Installation Key

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης με Yes και Next

Στη συνέχεια δίνουμε τον κωδικό (για την έκδοση 2020b) που αποκτήσαμε κάνοντας την αίτηση.

Επιλέγουμε Browse και δίνουμε την θέση που έχουμε αποθηκεύσει το license file license.txt (δεξιά πλευρά της σελίδας).

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Next

Στη συνέχεια επιλέγουμε τι θέλουμε να εγκατασταθεί.

Τα toolboxes που είναι διαθέσιμα με το MATLAB και το Simulink είναι τα ακόλουθα:
Control System Toolbox: 50 άδειες
Deep Learning Toolbox (πρώην Neural Network): 5 άδειες
Signal Processing Toolbox: 5 άδειες
Parallel Computing Toolbox: 1 άδεια

Στα επόμενα παράθυρα επιλέγουμε Next και Begin Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Close

 
Με εικόνες