Εγκατάσταση MATLABΓια την εγκατάσταση του προγράμματος χρειάζεται ο κωδικός εγκατάστασης (File Installation Key) που πήραμε κάνοντας την αίτηση.

Κατεβάζουμε το license file (το αρχείο license.txt που βρίσκεται στα δεξιά) και το αποθηκεύουμε προσωρινά στον υπολογιστή μας, για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας (δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και "Αποθήκευση Προορισμού Ως...").

Ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης για την έκδοση R2020b. Η εγκατάσταση για την έκδοση R2022a είναι όμοια.

Ξεκινάμε την εγκατάσταση εκτελώντας το setup.exe.

Στο πρώτο παράθυρο επιλέγουμε Advanced Options -> I have a File Installation Key

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης με Yes και Next

Στη συνέχεια δίνουμε τον κωδικό (για την έκδοση που εγκαθιστούμε) που αποκτήσαμε κάνοντας την αίτηση.

Επιλέγουμε Browse και δίνουμε την θέση που έχουμε αποθηκεύσει το license file license.txt (δεξιά πλευρά της σελίδας).

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Next

Στη συνέχεια επιλέγουμε τι θέλουμε να εγκατασταθεί.

Πέρα από το MATLAB και το Simulink, από τα toolboxes που εμφανίζονται, υπάρχουν διαθέσιμες άδεεις μόνο για τα παρακάτω:
Control System Toolbox: 50 δυναμικές άδειες
Deep Learning Toolbox (πρώην Neural Network): 10 δυναμικές άδειες
Image Processing Toolbox: 10 δυναμικές άδειες
Optimization Toolbox: 10 δυναμικές άδειες
Parallel Computing Toolbox: 1 δυναμική άδεια
Signal Processing Toolbox: 10 δυναμικές άδειες
Statistics and Machine Learning Toolbox: 10 δυναμικές άδειες

Στα επόμενα παράθυρα επιλέγουμε Next και Begin Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Close

 
Με εικόνες