Εγκατάσταση Aspen

Οι οδηγίες για την εγκατάσταση της έκδοσης 8.7 είναι όμοιες με αυτές για την έκδοση 8.4 που ακολουθούν.

Από την αρχική οθόνη επιλέγουμε Install aspenONE products

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε I accept the terms of this agreement και Next>

Στην συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο της εγκατάστασης που επιθυμούμε.

Πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορούμε να εγκαταστήσουμε, αν επιλέξουμε Custom Install, μπορούμε να δούμε στην ιστοσελίδα της Aspen Tech

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να ορίσουμε τον Licence server.

Δίνουμε tracker03.it.auth.gr και Add Server

Στη συνέχεια δίνουμε τα στοιχεία ενός λογαριασμού με δικαιώματα στο Windows domain που ανήκει ο υπολογιστής μας.

Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τοπικό λογαριασμό.

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας Install Now

 
Με εικόνες