Εγκατάσταση Aspen

Κάνουμε λήψη το πρόγραμμα: aspenONE Engineer V11

Αποσυμπιέζουμε το αρχείο σ' ένα φάκελο κι εκτελούμε το Setup.exe (δεξί κλικ κι Εκτέλεση ως διαχειριστής...)

Από την αρχική οθόνη επιλέγουμε aspenONE Engineering, επιλέγουμε Use Custom Install για να μας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουμε ποια προϊόντα θα εγκατασταθούν και Begin Install

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Install aspenONE products

Στη συνέχεια επιλέγουμε I accept the terms of this agreement και Next>

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε ποια προϊόντα θα εγκατασταθούν.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε τον licence server.

Απο-επιλέγουμε το Resolve server name, δίνουμε aspen.it.auth.gr και Add Server

Ανάλογα τι επιλέξαμε να εγκατασταθεί μπορεί να ζητηθούν κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση επιλέγοουμε Install Now

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish και Reboot Now

 
Με εικόνες