Εγκατάσταση ANSYS

 

Κάνουμε λήψη και εκτελούμε το πρόγραμμα ανάλογα με το λειτουργiκό σύστημα που διαθέτουμε:

Windows 64 bit: ANSYS 2021 R1 DVD 1, DVD 2, DVD 3
Linux 64 bit: ANSYS 2021 R1 DVD 1, DVD 2, DVD 3

Εγκατάσταση ANSYS


Οι οδηγίες είναι για την έκδοση 2019 R3 αλλά είναι αντίστοιχες και για την έκδοση 2021 R1

Εκτελούμε το αρχείο setup.exe κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας Εκτέλεση ως διαχειριστής
Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Install ANSYS Products

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης επιλέγοντας I AGREE και Next>

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Next>

Στo επόμενo παράθυρo που ζητείται ο license server δίνουμε
Hostname: ansys.it.auth.gr
(αφήνοντας τα default 2325 και 1055 στα port numbers)

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα προϊόντα τα οποία θα εγκατασταθούν.

Προεπιλεγμένα είναι τα προϊόντα για τα οποία διαθέτουμε άδεια χρήσης.

Μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους για τα διάφορα προγράμματα ή να το αφήσουμε γι αργότερα.

Βλέπουμε τι έχουμε επιλέξει να εγκτασταθεί και επιλέγουμε Next> για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Όταν ζητηθεί δίνουμε την θέση που έχουμε κατεβάσει το 2ο DVD

Στο τέλος επιλέγουμε Exit για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 

 
Με εικόνες