Εγκατάσταση ENVI & IDL

Για την εγκατάσταση του προγράμματος χρειάζεται να κατεβάσουμε το license file (το αρχείο license1.txt που βρίσκεται δεξιά) και να το αποθηκεύσουμε προσωρινά στον υπολογιστή μας (δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και "Αποθήκευση Προορισμού Ως...")

Στη συνέχεια το μετονομάζουμε σε license.dat

Κάντε λήψη και εκτελούμε το αντίστοιχο αρχείο

Windows 32 bit: IDL84ENVI52win32.exe
Windows 64 bit: IDL84ENVI52win64.exe
MacOS (32 & 64 bit): Install_IDL84ENVI52.pkg
Linux (32 & 64 bit): idl84envi52linux.x86_64.tar.gz

 

Επιβεβαιώστε ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή και στο πρώτο παράθυρο της εγκατάστασης προχωρήστε με Next >

 

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και Next >

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον φάκελο εγκατάστασης και Next >

 Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε ποια προγράμματα θέλουμε να εγκατασταθούν

Στο τέλος της εγκατάστασης εμφανίζεται το παράθυρο που ρωτάει αν θέλουμε να εκτελεστεί ο License Wizard.

Επιλέγουμε Yes και στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Install a license you have received και Next >

Στη συνέχεια πατάμε στο Browse to import license file... και πηγαίνουμε στον φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει προσωρινά το license file (license.dat) που κατεβάσαμε στο πρώτο βήμα.

 

Επιλέγουμε Finish στο παράθυρο που μας ενημερώνει για την επιτυχή εγκατάσταση της άδειας και Finish για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία της εγκατάστασης.

 
Με εικόνες