Οδηγίες ενεργοποίησης λογισμικού Microsoft OVS-ES

Η ενεργοποίηση του λογισμικού γίνεται αυτόματα μέσω ενός κεντρικού License Server (Key Management Service - KMS).

Ο υπολογιστής στον οποίο γίνεται εγκατάσταση το λογισμικό (client) επικοινωνεί περιοδικά με τον KMS server για την ενεργοποίηση  οπότε θα πρέπει να βρίσκεται μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο του πανεπιστημίου.Κατεβάζουμε (download) το λογισμικό το οποίο θέλουμε να εγκαταστήσουμε από το Campus Software Repository

Τα αρχεία που κατεβάζουμε είναι σε μορφή ISO. Δείτε οδηγίες για διαχείριση αρχείων ISO
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης στο σημείο που ζητείται το κλειδί προϊόντος επιλέγουμε Παράλειψη / Skip.

(Η ενεργοποίηση θα γίνει αυτόματα στις επόμενες ώρες

 
Με εικόνες