Ρυθμίσεις υπολογιστή για αποστολή ηλεκτρονικής βαθμολογίας

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing στον υπολογιστή μας.

Κατεβάζουμε την εφαρμογή από εδώ.

Η εφαρμογή με διπλό κλικ θα εμφανίσει απευθείας το παρακάτω παράθυρο δίχως την ανάγκη εγκατάστασης.

Την εφαρμογή θα την βρούμε στον φάκελο Downloads και μπορούμε να την μετακινήσουμε όπου εμείς επιθυμούμε για να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

Οδηγίες για την υποβολή βαθμολόγιου υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/facultyauth.
 

 
Με εικόνες