Ρυθμίσεις υπολογιστή για αποστολή ηλεκτρονικής βαθμολογίας από υπολογιστή MacOSX

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing στον υπολογιστή μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή βαθμολόγιου είναι να έχουμε εγκαταστήσει τους drivers της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας. Οι σχετικές οδηγίες είναι στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/setupMacOSXacID.

Κατεβάζουμε την εφαρμογή από εδώ.

Η εφαρμογή με διπλό κλικ θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα και πατάμε Cancel. Το μήνυμα οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή δεν προέρχεται από το App store και έχει αναπτυχθεί από το ΑΠΘ.

Για να επιτρέψουμε την εγκατάσταση της εφαρμογής ακολουθούμε τα βήματα:


1. Μεταβαίνουμε System Preferences/Επιλογές συστήματος.


2. Κάνουμε κλικ Security & Privacy/Ασφάλεια & Απόρρητο.


3. Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει κάνουμε κλικ στο Open Anyway/Άνοιξε ούτως ή άλλως.


4. Στο νέο παράθυρο πατάμε Open/Άνοιγμα.


Σημείωση: Η διαδικασία αυτή θα γίνει μόνο τη πρώτη φορά της εγκατάστασης. Τις επόμενες φορές με διπλό κλικ η εφαρμογή θα ανοίγει κανονικά.

Μετά από τα παραπάνω βήματα η εφαρμογή θα ανοίξει κανονικά και είμαστε έτοιμοι.

Την εφαρμογή θα την βρούμε στον φάκελο Downloads και μπορούμε να την μετακινήσουμε όπου εμείς επιθυμούμε για να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

Οδηγίες για την υποβολή βαθμολόγιου υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/facultyauth.
 

 
Με εικόνες