Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορούμε να ρυθμίσουμε το Adobe Reader ώστε στην υπογραφή μας να εμφανίζεται το logo του ΑΠΘ.

Οδηγίες για ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων υπάρχουν εδώ.

Αποθηκεύουμε το αρχείο SignatureLogo.pdf και το τοποθετούμε στην διαδρομή :

  • Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows   C:\Users\(user name)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\(version)\Security

  • Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα OS X    /Users/(user name)/Library/Application Support\Adobe/Acrobat/(version)/Security

* Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Library του OS X, επιλέγουμε Finder -> Go έχοντας πατήμένο το πλήκτρο Option (alt).

Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Creation & Appearance->More.

Κάνουμε κλικ στο Show location and contact information και επιλέγουμε New ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα εμφάνιση.

Δίνουμε τίτλο για τη νέα εμφάνιση και κάνουμε κλικ στα στοιχεία όπως φαίνεται και στην εικόνα (Name, Location, Distinguished name, Logo, Date) και πατάμε OK.

Η νέα εμφάνιση της ψηφιακής υπογραφής είναι έτοιμη. Την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά, θα επιλέξουμε το όνομα στο Appearance και εφόσον το επιθυμούμε μπορούμε να προσθέσουμε και το Location.

 
Με εικόνες