Διάφορα στάδια λογαριασμού χρήστη φοιτητή

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα στάδια από τα οποία διέρχεται ο ιδρυματικός σας λογαριασμός και ποιες υπηρεσίες έχετε στη διάθεσή σας σε καθένα από αυτά, ανάλογα με την κατάσταση της φοιτητικής σας ιδιότητας.
Οι απόφοιτοι μπορείτε να κάνετε ανανέωση του λογαριασμού σας εφόσον απομένουν λιγότερο από 15 μέρες για τη λήξη του.

Ενεργή φοιτητική ιδιότητα

Μέχρι 2 μήνες
μετά την απενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας

2  μήνες
μετά από την απενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας

6 μήνες
μετά από την απενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας

Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι ενεργές Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι ενεργές

Απενεργοποιούνται*:

 • η λήψη ενημερώσεων μέσω email, από την πανεπιστημιακή κοινότητα,
 • ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος,
 • οι προσωπικές ιστοσελίδες,
 • η δυνατότητα λήψης ψηφιακού πιστοποιητικού,
 • η πρόσβαση μέσω VPN και η πρόσβαση σε νησίδες
 • η ασύρματη πρόσβαση,
 • η πρόσβαση σε ιστοχώρους που απαιτούν ενεργή ιδιότητα (eudoxus.gr κτλ)

Παραμένει η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Απενεργοποιούνται*:

 • η διεύθυνση email στο ΑΠΘ,
 • οι λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς και
 • η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποφοίτων

Για να διατηρήσετε τις υπηρεσίες δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να κάνετε ανανέωση ως απόφοιτος.

*15 μέρες και 5 μέρες πριν από την απενεργοποίηση υπηρεσιών λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση.

 

Αν δεν είναι σε ισχύ η φοιτητική σας ιδιότητα, έχετε τις εξής επιλογές:

 1. Ανανέωση του λογαριασμού ως απόφοιτος ΑΠΘ. Συμβουλευθείτε αυτήν την ιστοσελίδα.
 2. Ανανέωση του λογαριασμού με νέα ιδιότητα στο ΑΠΘ. Μπορείτε να κάνετε ανανέωση του λογαριασμού αν έχετε άλλη (νέα) ιδιότητα στο ΑΠΘ επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου για να λάβετε εξατομικευμένες οδηγίες.
 3. Προώθηση emails σε άλλη διεύθυνση. Αν δεν θέλετε ή δεν δικαιούστε ανανέωση λογαριασμού π.χ. λόγω αναστολής ή διακοπής φοίτησης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε προώθηση μηνυμάτων σε άλλη διεύθυνση από το περιβάλλον https://accounts.auth.gr/mail/mailForward.php. Η πρόωθηση θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία λήξης του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
 4. Μπορείτε να μην κάνετε καμία ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση του λογαριασμού μπαίνει στα στάδια που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://it.auth.gr/el/account/univID#life-cycle.