Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8 και 10

Εάν ο υπολογιστής μας έχει λειτουργικό σύστημα Windows 8, από την επιφάνεια εργασίας ανοίγουμε το δεξί πλαϊνό μενού και επιλέγουμε Ρυθμίσεις/Settings->Πίνακας ελέγχου/Control Panel.  Εάν έχει Windows 10, πηγαίνουμε στην Έναρξη/Start και πατάμε στην αναζήτηση Πίνακας Ελέγχου/Control Panel. Σε κάθε περίπτωση, αφού ανοίξει ο Πίνακας Ελέγχου, επιλέγουμε Δίκτυο και Internet.

Επιλέγουμε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης/Network and Sharing Center. Έπειτα, επιλέγουμε από αριστερά Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

Στη συνέχεια, κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Ethernet και επιλέγουμε Ιδιότητες / Properties.

Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Ethernet, σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου.

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, στην καρτέλα Δίκτυο/Networking, επιλέγουμε το «Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4)» / "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" και πατάμε το πλήκτρο Ιδιότητες / Properties.

Στο παράθυρο Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4) / Properties: Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε «Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP» / "Use the following IP address".

Συμπληρώνουμε τα πεδία με τα αντίστοιχα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από το ΚΗΔ. Πιο συγκεκριμένα:

Διεύθυνση IP / IP address 155.207.xxx.yyy
Μάσκα Υποδικτύου/ Subnet Mask 255.255.255.0
Προεπιλεγμένη Πύλη/ Default Gateway 155.207.xxx.100
Προτιμώμενος διακομιστής DNS/ Preferred DNS Server 155.207.0.31
Εφεδρικός διακομιστής DNS/ Alternate DNS Server  155.207.0.32

όπου xxx είναι το αντίστοιχο της διεύθυνσης IP και yyy είναι αριθμοί από 1-254.
 

Πατάμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα (ξεκινώντας από αυτό που ανοίξαμε τελευταίο και συνεχίζοντας μέχρι αυτό που ανοίξαμε πρώτο).

Το σύστημα άμεσα θα ενημερώσει τις παραμέτρους του με τις καινούριες ρυθμίσεις και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.

Εφόσον το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά) δείχνει «Πρόσβαση στο Internet» / "Internet access" τότε μπορούμε να συνδεθούμε στο διαδίκτυο μέσω οποιουδήποτε browser π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox.

 
Με εικόνες