Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με OSX

Επιλέξτε διαδοχικά Apple->System Preferences (Το μενού Apple είναι το μηλαράκι επάνω αριστερά).

Στο παράθυρο System Preferences, που θα εμφανισθεί, επιλέξτε Network.

Στο παράθυρο Network κάνετε κλικ στην επιλογή Ethernet και στο πεδίο Location επιλέξτε Automatic. Συμπληρώστε τα πεδία, που ακολουθούν, με τα αντίστοιχα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από το ΚΗΔ ως εξής:

IP address: συμπληρώνετε την διεύθυνση IP που σας δόθηκε ( το "IP address" της αίτησης) και έχει τη μορφή "155.207.xxx.yyy" όπου xxx και yyy είναι αριθμοί από 1-254.

Subnet mask : "255.255.255.0"
Router : "155.207.xxx.100", όπου το xxx είναι το αντίστοιχο της διεύθυνσης IP.    Επιλέξτε Advanced->DNS και στο πεδίο DNS Servers συμπληρώστε:

155.207.0.31
155.207.0.32

Πατήστε ΟΚ.

 
Με εικόνες