Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ σε Microsoft Windows

Αν χρησιμοποιούμε Microsoft Windows, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του λειτουργικού μας συστήματος (γιατί;), εφόσον είναι εγκαταστημένο το πακέτο αναβάθμισης "Update for Root Certificates (KB931125)".

Για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εγκατεστημένη η νέα Αρχή, σε Internet Explorer ακολουθούμε τη διαδρομή Εργαλεία->Επιλογές Internet->Καρτέλα περιεχόμενο->Πιστοποιητικά->Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών και ελέγχουμε αν υπάρχει στη λίστα η "Hellenic Academic and Reasearch Institutions RootCA 2011".

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνητη εγκατάσταση, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις γενικές οδηγίες χειροκίνητης εγκατάστασης.

 
Με εικόνες