Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ σε iOS

Αν χρησιμοποιούμε iOS 7 ή νεότερο, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του συστήματός μας. (γιατί;)

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παλιότερη έκδοση, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το λειτουργικό μας σύστημα στην τελευταία.

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνητη εγκατάσταση, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Κατεβάζουμε το πιστοποιητικό από την σελίδα www.pki.auth.gr/certs/HaricaRootCA2011.der

Στο παράθυρο «Εγκατάσταση Προφίλ»/”Install Profile” επιλέγουμε «Εγκατάσταση»/”Install”.

Στο νέο παράθυρο επιβεβαίωσης «Warning/ Προειδοποίηση” επιλέγουμε «Εγκατάσταση»/”Install”.

Στο τελευταίο παράθυρο «Προφίλ Εγκατεστημένο»/”Profile Installed” επιλέγουμε «Ολοκλήρωση»/”Done”.

 
Με εικόνες