Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ σε Mozilla Firefox

Αν ο browser που χρησιμοποιούμε είναι Mozilla Firefox 11 ή νεότερος, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του πλοηγού μας. (γιατί;)

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παλιότερη έκδοση του Firefox, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τον πλοηγό μας στην τελευταία έκδοση από την επίσημη σελίδα της Mozilla.

 

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνηση εγκατάσταση, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις γενικές οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης.

 
Με εικόνες