Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ

Για να εγκαταστήσουμε χειροκίνητα την Αρχή Πιστοποίησης , θα πρέπει να κατεβάσουμε το πιστοποιητικό από τη σελίδα www.pki.auth.gr/certs/HaricaRootCA2011.der

Έπειτα, προχωρούμε στην εγκατάστασή του σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες του browser μας ή του λειτουργικού μας συστήματος.

Για να επαληθεύσουμε την ορθή εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης, ελέγχουμε το χώρο τις εγκατεστημένες Αρχές πιστοποίησης του browser ή του λειτουργικού μας συστήματος για την παρουσία πιστοποιητικού με την ονομασία Hellenic Academic and Research Institutions Cert Authority 2011.

 
Με εικόνες