Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ σε MacOS X

Αν χρησιμοποιούμε OS X Mavericks ή νεότερο, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του συστήματός μας. (γιατί;)

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παλιότερη έκδοση, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το λειτουργικό μας σύστημα στην τελευταία.

 

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνητη εγκατάσταση, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Κατεβάζουμε το πιστοποιητικό από τη σελίδα www.pki.auth.gr/certs/HaricaRootCA2011.der

Εκτελούμε το αρχείο που κατεβάσαμε από την επιλογή του browser ή από την θέση του αρχείου στον φάκελο λήψεων.

Στο παράθυρο της εφαρμογής Keychain που θα ανοίξει, επιλέγουμε το "Always Trust" για να εγκαταστήσουμε το πιστοποιητικό "Hellenic Academic and Research Institutions Root CA 2011".

Η Αρχή Πιστοποίησης έχει εγκατασταθεί στο σύστημά μας. Για να ελέγξουμε τη γνησιότητα της, την επιλέγουμε από τη λίστα και ελέγχουμε το πεδίο fingerprint, το οποίο θα πρέπει να είναι όπως στην παρακάτω εικόνα.

 
Με εικόνες