Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε MacOSX

Για να εισάγετε το πιστοποιητικό σας σε MacOS πρέπει καταρχήν να έχετε το αρχείο με κατάληξη p12, το οποίο προκύπτει με εξαγωγή του πιστοποιητικού από το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο. Οδηγίες για την εξαγωγή πιστοποιητικού θα βρείτε στο δεξί μενού αυτής της σελίδας.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του πιστοποιητικού. Πληκτρολογήστε τον κωδικό προστασίας του πιστοποιητικού.

Αν η εισαγωγή ήταν επιτυχής, το πιστοποιητικό σας θα εμφανίζεται στη λίστα των πιστοποιητικών του Keychain .

 
Με εικόνες