Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Για να εισάγετε το πιστοποιητικό σας στον Mozilla Firefox πρέπει καταρχήν να έχετε το αρχείο με κατάληξη pfx ή p12 , το οποίο προκύπτει με εξαγωγή του πιστοποιητικού από το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

 

Από το βασικό μενού του Mozilla Firefox κάντε κλικ στο κουμπί του μενού (τρεις γραμμές) πάνω δεξιά και επιλέξτε Ρυθμίσεις/Settings -> Απόρρητο & ασφάλεια/Privacy & Security. Στην ενότητα Πιστοποιητικά/Certificates επιλέξτε Προβολή Πιστοποιητικών/View Certificates.

Στην καρτέλα Τα Πιστοποιητικά Σας/Your Certificates επιλέξτε Εισαγωγή/Import.

Στο επόμενο παράθυρο, αναζητήστε το προσωπικό σας πιστοποιητικό στο χώρο αποθήκευσής του. Έπειτα πατήστε Άνοιγμα/Open.

Σημείωση: Αν το πιστοποιητικό σας δεν εμφανίζεται στο φάκελό του, επιλέξτε Όλα τα αρχεία/All files από τη λίστα πάνω από το κουμπί Άνοιγμα/Open για να το δείτε.

Δώστε τον κωδικό που προστατεύει το συγκεκριμένο αρχείο, και πατήστε ΟΚ.

 

Τέλος, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας πληροφορεί ότι το πιστοποιητικό σας εγκαταστάθηκε επιτυχώς. Πατήστε ΟΚ και ξανά ΟΚ.

 
Με εικόνες