Συχνές Ερωτήσεις

Υποστηρίζεται fax στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ;

Με το Νόμο 4727/2020 καταργήθηκε από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax έχουν καταργηθεί και αιτήματα για νέες συνδέσεις fax δεν εξυπηρετούνται.

Ποια λειτουργικά συστήματα και συσκευές υποστηρίζονται για την Τηλεφωνία VoIP;

Η Τηλεφωνία VoIP υποστηρίζεται σε Windows, Linux, MacOSX καθώς και σε Android.