Συχνές Ερωτήσεις

Υποστηρίζεται FAX στις τηλεφωνικές συνδέσεις του ΑΠΘ;

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις του ΑΠΘ εν γένει υποστηρίζουν τη σύνδεση συσκευών FAX αλλά το ΚΗΔ δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη των συσκευών αυτών. Η προμήθειά τους καθώς και η ρύθμισή τους είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των χρηστών.

Το FAX είναι μια τεχνολογικά ξεπερασμένη μέθοδος επικοινωνίας η οποία εμφανίζει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω της ψηφιοποίησης των τηλεφωνικών δικτύων. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή ή λήψη FAX:

1. Προτείνεται να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας και να γίνει:

   α) ρύθμιση της λειτουργίας του FAX στη χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα και

   β) απενεργοποίηση τυχόν λειτουργίας διόρθωσης ή ανίχνευσης σφαλμάτων (error correction ή error detection).

2. Εάν χρησιμοποιείτε πολυμηχάνημα δοκιμάστε να κλείσετε και να ξανανοίξετε τη συσκευή σας.

Προβλήματα λόγω ασυμβατότητας τηλεφωνικών δικτύων αναφέρονται συχνά κατά την επικοινωνία με FAX με υπηρεσίες, Νοσοκομεία και γενικά φορείς του Δημοσίου. Δυστυχώς δεν υπάρχει τεχνική λύση που να μπορεί να υλοποιηθεί από την πλευρά του ΑΠΘ, γι' αυτό συνιστάται η χρήση, όπου είναι δυνατόν, σύγχρονων μορφών επικοινωνίας, όπως το e-mail.

Ποια λειτουργικά συστήματα και συσκευές υποστηρίζονται για την Τηλεφωνία VoIP;

Η Τηλεφωνία VoIP υποστηρίζεται σε Windows, Linux, MacOSX καθώς και σε Android.