Συχνές Ερωτήσεις

Ποια η σχέση της «Πύλης Αποφοίτων» με την «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ);

Η «Πύλη Αποφοίτων» και η ΔΑΣΤΑ είναι διαφορετικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, αλλά συνεργαζόμενες σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, με ζητήματα αποφοίτων ασχολείται και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ (ΓΔ-ΔΑΣΤΑ).

Η «Πύλη Αποφοίτων» παρέχει κυρίως υπηρεσίες σχετικές με τις Γραμματείες των Τμημάτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, κλπ), ενώ το ΓΔ-ΔΑΣΤΑ σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την σταδιοδρομία των αποφοίτων (αγγελίες, βιογραφικά, κλπ).

Για διευκόλυνση των αποφοίτων-χρηστών, η είσοδος και στις δύο υπηρεσίες γίνεται με κοινό λογαριασμό, αυτόν της «Πύλη Αποφοίτων». Να σημειωθεί ότι στη ΔΑΣΤΑ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε αποφοίτους που έχουν ταυτοποιήσει επιτυχώς τον λογαριασμό τους με κάποιον απόφοιτο.

Συνοπτικά, η ροή διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος για να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες είναι η ακόλουθη:

 • Εγγραφή στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Ταυτοποίηση με απόφοιτο στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Χρήση του  λογαριασμού της «Πύλης Αποφοίτων» για εγγραφή στην ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας στην πύλη www.dasta.auth.gr «Ο λογαριασμός μου» --> «Σύνδεση Αποφοίτου»
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τον λογαριασμό μου με τους τίτλους σπουδών μου;

1. Ενδέχεται η Γραμματεία του τμήματός σας να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο (π.χ. έχετε διπλό όνομα και η Γραμματεία έχει καταχωρήσει μόνο το ένα, ή ονομάζεστε Κωνσταντίνος και η Γραμματεία σάς έχει καταγράψει ως Κων/νο).

Στην περίπτωση αυτή:

 • Δοκιμάστε να επανυποβάλετε τα στοιχεία σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει υπάρξει σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. κενός χαρακτήρας στο τέλος του ονόματός σας)
 • Εάν έχετε διπλό όνομα ή επώνυμο, δοκιμάστε όλους τους πιθανούς τρόπους πληκτρολόγησης (π.χ. ΟΝΟΜΑ1 ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1–ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1 – ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2)
 • Εάν έχετε όνομα το οποίο μπορεί να γραφεί και συντετμημένα δοκιμάστε και τους δύο τρόπους γραφής (π.χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ)
 • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

2. Είστε παλιός απόφοιτος και ίσως δεν έχετε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γραμματείας σας. Οι περισσότερες Γραμματείες προπτυχιακών τμημάτων του ΑΠΘ έχουν ξεκινήσει να μηχανογραφούν τους φοιτητές τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

3.Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι επαρκή για τη άμεση σύνδεση φυσικού προσώπου με τίτλο σπουδών (π.χ. λόγω συνωνυμίας σας με κάποιον άλλον απόφοιτο). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

Γιατί το τμήμα μεταπτυχιακών / διδακτορικών σπουδών από όπου αποφοίτησα δεν υπάρχει στην σχετική λίστα;

Στην παρούσα φάση υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων από το σύνολο των προπτυχιακών τμημάτων και την πλειονότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Τα στοιχεία μας ανανεώνονται συνεχώς ώστε να καλύψουν το σύνολο των τμημάτων του ΑΠΘ.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που είμαι απόφοιτος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην δήλωση τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που κατέχετε περισσότερους του ενός, επαναλαμβάνετε την διαδικασία σύνδεσης για κάθε τίτλο ξεχωριστά.

Ποια η σχέση της «Πύλης Αποφοίτων» με την «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ);

Η «Πύλη Αποφοίτων» και η ΔΑΣΤΑ είναι διαφορετικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, αλλά συνεργαζόμενες σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, με ζητήματα αποφοίτων ασχολείται και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ (ΓΔ-ΔΑΣΤΑ).

Η «Πύλη Αποφοίτων» παρέχει κυρίως υπηρεσίες σχετικές με τις Γραμματείες των Τμημάτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, κλπ), ενώ το ΓΔ-ΔΑΣΤΑ σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την σταδιοδρομία των αποφοίτων (αγγελίες, βιογραφικά, κλπ).

Για διευκόλυνση των αποφοίτων-χρηστών, η είσοδος και στις δύο υπηρεσίες γίνεται με κοινό λογαριασμό, αυτόν της «Πύλη Αποφοίτων». Να σημειωθεί ότι στη ΔΑΣΤΑ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε αποφοίτους που έχουν ταυτοποιήσει επιτυχώς τον λογαριασμό τους με κάποιον απόφοιτο.

Συνοπτικά, η ροή διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος για να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες είναι η ακόλουθη:

 • Εγγραφή στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Ταυτοποίηση με απόφοιτο στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Χρήση του  λογαριασμού της «Πύλης Αποφοίτων» για εγγραφή στην ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας στην πύλη www.dasta.auth.gr «Ο λογαριασμός μου» --> «Σύνδεση Αποφοίτου»
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τον λογαριασμό μου με τους τίτλους σπουδών μου;

1. Ενδέχεται η Γραμματεία του τμήματός σας να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο (π.χ. έχετε διπλό όνομα και η Γραμματεία έχει καταχωρήσει μόνο το ένα, ή ονομάζεστε Κωνσταντίνος και η Γραμματεία σάς έχει καταγράψει ως Κων/νο).

Στην περίπτωση αυτή:

 • Δοκιμάστε να επανυποβάλετε τα στοιχεία σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει υπάρξει σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. κενός χαρακτήρας στο τέλος του ονόματός σας)
 • Εάν έχετε διπλό όνομα ή επώνυμο, δοκιμάστε όλους τους πιθανούς τρόπους πληκτρολόγησης (π.χ. ΟΝΟΜΑ1 ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1–ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1 – ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2)
 • Εάν έχετε όνομα το οποίο μπορεί να γραφεί και συντετμημένα δοκιμάστε και τους δύο τρόπους γραφής (π.χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ)
 • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

2. Είστε παλιός απόφοιτος και ίσως δεν έχετε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γραμματείας σας. Οι περισσότερες Γραμματείες προπτυχιακών τμημάτων του ΑΠΘ έχουν ξεκινήσει να μηχανογραφούν τους φοιτητές τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

3.Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι επαρκή για τη άμεση σύνδεση φυσικού προσώπου με τίτλο σπουδών (π.χ. λόγω συνωνυμίας σας με κάποιον άλλον απόφοιτο). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

Γιατί το τμήμα μεταπτυχιακών / διδακτορικών σπουδών από όπου αποφοίτησα δεν υπάρχει στην σχετική λίστα;

Στην παρούσα φάση υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων από το σύνολο των προπτυχιακών τμημάτων και την πλειονότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Τα στοιχεία μας ανανεώνονται συνεχώς ώστε να καλύψουν το σύνολο των τμημάτων του ΑΠΘ.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που είμαι απόφοιτος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην δήλωση τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που κατέχετε περισσότερους του ενός, επαναλαμβάνετε την διαδικασία σύνδεσης για κάθε τίτλο ξεχωριστά.

Γιατί στην εφαρμογή myAuth το πρόγραμμα μαθημάτων ή εξεταστικής είναι κενό;

Το πρόγραμμα μαθημάτων σου είναι κενό στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Παρακολουθείς κάποιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 • Το τμήμα σου δεν έχει μεριμνήσει προκειμένου να περάσει τις απαιραίτητες πληροφορίες προγράμματος ή εξεταστικής
Γιατί στην εφαρμογή myAuth δεν εμφανίζονται οι αίθουσες των μαθημάτων που παρακολουθώ;
Αν δεν έχεις δηλώσει μαθήματα στο τρέχον εξάμηνο, στη σελίδα "Αίθουσες" εμφανίζονται όλες οι αίθουσες του τμήματος σου και όχι αυτές που σε αφορούν.
Γιατί στην εφαρμογή myAuth η σελίδα με τα μαθήματα είναι κενή;
Αν δεν έχεις δηλώσει μαθήματα στο τρέχον εξάμηνο, η σελίδα με τα μαθήματα θα εμφανίζεται κενή. Ακόμη, δε θα λαμβάνεις ειδοποιήσεις στην αρχική σελίδα για το πρόγραμμα των μαθημάτων.

Το εικονίδιο της συσκευής ανάγνωσης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζεται σε παύση λειτουργίας

Κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο κι επιλέξτε Έναρξη/ Παύση

 

Αν δεν αλλάξει η κατάσταση ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Αφαιρέστε την συσκευή ανάγνωσης της κάρτας από τη θύρα USB
 2. Κατεβάστε το αρχείο AddReader.zip από εδώ
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα σε κάποιο φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο AddReader.reg
 4. Πατήστε επιβεβαίωση όταν ζητηθεί
 5. Θα λάβετε μήνυμα του τύπου: The keys and values contained in "path" have been successfully added to the registry
 6. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή
Προσπάθησα να υπογράψω βαθμολόγιο και παίρνω το μήνυμα "Η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing που επικοινωνεί με την κρυπτογραφική σας συσκευή δεν είναι ανοιχτή". Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing πρέπει να είναι ανοικτή για να μπορέσετε να υπογράψετε βαθμολόγιο. Αν ακολουθήσατε τις οδηγίες ρύθμισης υπολογιστή για χρήση του faculty.auth.gr (Windows, MacOSX), η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Αφού την εντοπίσετε κάντε διπλό κλικ για να ανοίξει ώστε να εμφανίζεται παράθυρο με μήνυμα Ready to sign. Αν την είχατε μετακίνησει κάντε Αναζήτηση στα Windows για να την εντοπίσετε. Διαφορετικά, ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες ρύθμισης υπολογιστή που αναφέρονται παραπάνω.
Περισσότερες συχνές ερωτήσεις για την υπηρεσία sis.auth.gr
Δείτε την ιστοσελίδα των συχνών ερωτήσεων μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων https://faculty.auth.gr.
Μου ήρθε μήνυμα ότι λήγει το πιστοποιητικό μου. Μπορώ να συνδεθώ στη σελίδα και να κάνω αίτηση έκδοσης νέου πιστοποιητικού ;

Στα μέλη ΔΕΠ που χρησιμοποιούν την υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικής βαθμολογίας  εκδίδονται πιστοποιητικά Κλάσης Α τα οποία μπορούν να αποκτηθούν ΜΟΝΟ κατόπιν επικοινωνίας με τεχνικούς του ΚΗΔ.

Εφόσον έχετε επικοινωνήσει με το ΚΗΔ και έχει γίνει έκδοση νέου προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού τρέξτε  πάλι το vpn installer ώστε να γίνει η ρύθμιση με το νέο πιστοποιητικό σας.

Το λογισμικό για την αναγνώριση της κάρτας εμφανίζει σύμβολα αντί για ελληνικούς χαρακτήρες. Πώς μπορώ να το διορθώσω;

Στην περίπτωση που το λογισμικό αναγνώρισης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζει σύμβολα ( @, #, $ ) αντί για ελληνικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος (system locale). Για να κάνετε την αλλαγή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε από κάτω αριστερά το κουμπί της έναρξης των Windows και στο πεδίο της αναζήτησης γράψτε πίνακας ελέγχου/control panel.

2. Μεταβείτε στην κατηγορία Ώρα, γλώσσα και περιοχή/Clock, Language and Region και έπειτα στην ενότητα Περιοχή/Region.

3. Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση/Administrative και πατήστε στο κουμπί Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος/Change system locale που θα βρείτε στην ενότητα Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode.

4. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε τα Ελληνικά/Greek και πατήστε στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

5. Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές στη γλώσσα.