Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να στείλω ηλεκτρονικά ένα πολύ μεγάλο σε μέγεθος αρχείο;

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία https://filesender.geant.org/ όπου θα πρέπει να επιλέξετε για σύνδεση το "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" και να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Πώς στέλνω ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο email;

Το πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δίνει τη δυνατότητα να υπογράψετε και να κρυπτογραφήσετε e-mails, αφού εισάγετε στο πρόγραμμα το πιστοποιητικό σας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ και συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Εισαγωγή προσωπικού Ψηφιακού πιστοποιητικού σε mail client που βρίσκεται δεξιά. Ενεργοποιώντας την επιλογή υπογραφής των μηνυμάτων θα μπορείτε να στέλνετε κάθε μήνυμα υπογεγραμμένο. Για να κρυπτογραφήσετε ένα e-mail θα πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό του παραλήπτη αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσω το δημόσιο κλειδί του κατά την αποστολή. Η εύρεση και αποθήκευση των πιστοποιητικών άλλων χρηστών μπορεί να γίνει μέσα από την υπηρεσία εύρεσης πιστοποιητικών από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω προώθηση των μηνυμάτων από το email μου στο ΑΠΘ σε μία άλλη προσωπική μου διεύθυνση;

Στη σελίδα https://accounts.auth.gr παρέχεται περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού σας, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προώθηση μηνυμάτων σε όποια διεύθυνση επιθυμείτε (η πρόσβαση γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Η προώθηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μπορεί να γίνεται:

  • επ' αόριστο, εάν είστε μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ,
  • για 1 χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης του ιδρυματικού λογαριασμού σας, εάν δεν είστε μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.
Πώς διαχειρίζομαι το email που έχω από το ΑΠΘ;

Το προτεινόμενο και πιο απλό περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το webmail.auth.gr.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση των περισσότερων από τα δημοφιλή εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail clients) σύμφωνα με τα εγχειρίδια της υπηρεσίας email.

Πώς μπορώ να λαμβάνω τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από διεύθυνση εκτός ΑΠΘ;

Μπορείτε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από την Πρυτανεία ακόμη και αν χρησιμοποιείτε διεύθυνση εκτός ΑΠΘ, στέλνοντας ένα κενό email στη διεύθυνση

sympa@lists.auth.gr με θέμα "subscribe AUTH-MAIL-news"

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα με το οποίο θα πρέπει απλά να  να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.