Ποιος υποβάλλει το αίτημα για εγκατάσταση νέας πρίζας δικτύου;

Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί από τον Προϊστάμενο της Ακαδημαϊκής/Διοικητικής Μονάδας στην οποία ανήκει ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η πρίζα.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για