Οι συμμετέχοντες εκτός ΑΠΘ πρέπει να έχουν ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ;

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδρυματικού λογαριασμό στο ΑΠΘ για τη συμμετοχή σε συνεδρίες. Όλοι οι συμμετέχοντες (εντός και εκτός ΑΠΘ) λαμβάνουν αυτοματοποιημένο email με σύνδεσμο απευθείας σύνδεσης στη συνεδρία που έχουν προσκληθεί.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για