Δεν μπορώ να συνδεθώ μέσω SAMBA με Windows 7. Δεν δέχεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό