Μπορώ να συνδέσω ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους υπολογιστές σε μια κοινόχρηστη πρίζα ;