Πως μπορώ να ανακτήσω διαγραμμένα αρχεία;

Η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων γίνεται με τη χρήση των previous versions. Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές με Windows XP SP2 και μεταγενέστερο, Windows 2003 Server, Windows 7, Windows Vista,  Windows Server 2008 και Windows Server 2012, όταν αυτοί συνδέονται μέσω Samba.

Καθώς ο αριθμός των previous versions μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (λειτουργικό σύστημα, χρονικοί περίοδοι κτλ), η δυνατότητα αυτή είναι βοηθητική και δε θα πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργεί ως λύση για backup, αρχειοθέτηση (archive) ή version control.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για