εγκατάσταση SPSS 25 σε MacOS Catalina, Big Sur

Οι νεότερες εκδόσεις του macOS απαιτούν την κρυπτογραφική επαλήθευση του λογισμικού, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείτε στο Mac δεν περιέχει γνωστό κακόβουλο λογισμικό.
H έκδοση SPSS 25 δημιουργήθηκε πριν από τον ορισμό αυτού του περιορισμού και έτσι η εφαρμογή εγκατάστασης δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Για να καταφέρουμε να την εγκαταστήσουμε σε macOS Catalina ή Big Sur, κάνουμε τα παρακάτω βήματα.

Αφότου κατεβάσουμε το zip, εξάγουμε το περιεχόμενό του σε εναν φάκελο πχ. Downloads.
Ανοίγουμε το terminal και πάμε στον φάκελο που έχουμε το αρχείο .dmg (δίνουμε στο terminal την εντολή: cd Downloads).
Τρέχουμε την παρακάτω εντολή για την απενεργοποιήση του Gatekeeper στην εφαρμογή εγκατάστασης του SPSS 25.

xattr -d apple.com.quarantine spss_statistics_25_mac.dmg

Η διαδικασία περιγράφεται και απο την IBM στο σχετικό βίντεο. https://www.youtube.com/watch?v=-ptQIOjZTh4

εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή xattr -c spss_statistics_25_mac.dmg για να αφαιρέσετε όλα τα attributes από το αρχείο.

Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση.

Από το macOS Catalina (10.15) και μετά, δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών 32bit, δυστυχώς ο Licence Manager του SPSS 25 ανήκει σε αυτή την κατηγορία εφαρμογών.
Για αυτό το λόγο, η IBM έχει δημιουργήσει το FIX 25.0-IM-S25STATC-MAC-IF008.
1 - Αφού κατεβάσουμε το Fix, εξάγουμε τα περιεχόμενα του και τα αντιγράφουμε στον φάκελο εγκατάστασης του SPSS (συνήθως Applications/IBM/SPSS/Statistics/25).
2 - Κλείνουμε όλα τα προγράμματα του SPSS
3 - Ανοίγουμε το terminal.
4 - εκτελούμε τις παρακάτω εντολές:
cd /Applications/IBM/SPSS/Statistics/25
sudo chmod +x IF_LAW_Python_25.sh
sudo ./IF_LAW_Python_25.sh

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί κανονικά, θα λάβετε το μήνυμα "Patched License Authorization Wizard successful" όπως στην παρακάτω εικόνα.

Official IBM documentation - https://community.ibm.com/community/user/datascience/blogs/angela-jamers...

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για